Tag: <span>ฝรั่งเศส</span>

ปารีส (Paris)

ปารีส (Paris) นครแห่งแสงไฟ เมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ต้องมนต์เสน่ห์ กลิ่นไอของความโรแมนติก เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน