ทัวร์กลาเซียร์ 3000 สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์กลาเซียร์ 3000 สวิตเซอร์แลนด์

ตัวแทนจากบริษัทเอกชนชั้นนำจัดทริปเดินทางประจำปีให้พนักงานมากกว่า 100 ท่าน ชมความงดงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟคลาสิคสาย Golden Pass Line จากเมืองมองเทรอซ์ ขึ้นเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) ถ่ายภาพร่วมกัน ณ จุด Peak Walk ฉลองงานเลี้ยง ณ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโลซานน์ (Olympic Museum Lausanne) และกิจกรรมท่องเที่ยวพักผ่อนมากมาย