ทัวร์เมืองเซอร์แมท เทือกเขาแมทเทอร์ฮอร์น สวิสเซอร์แลนด์

ทัวร์เมืองเซอร์แมท เทือกเขาแมทเทอร์ฮอร์น สวิสเซอร์แลนด์

ทัวร์รางวัลสำหรับตัวแทนประกันภัยชั้นนำ ผู้เดินทางร่วม 100 ท่าน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พักผ่อนชมความงดงามของเมืองเล็กน่ารักอย่าง เซอร์แมท นั่งกระเช้าไต่เขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn Glacier Paradise) แบบพาโนรามาวิว เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร รับประทานอาหารบนยอดเขา ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงาม