เทคโนโลยี

ด้วยประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า 30 ปี ผนวกกับความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นที่จะนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนา และบูรณาการกระบวนการให้บริการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การสร้างแพ็กเกจการเดินทาง รวมไปถึงการจองทุกกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ เราจึงได้พัฒนาระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เดินทาง และเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว พิสูจน์แล้วจากผลงานที่ได้รับรางวัลจาก Asia Pacific ICT Awards และ Thailand ICT Awards เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอยู่เสมอให้กับ ผู้เดินทาง บริษัททัวร์ บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว และบริษัทบริหารจัดการการท่องเที่ยว