ไทเป (Taipei)

ไทเป (Taipei)

ไทเป (Taipei) เมืองหลวงของไต้หวัน เมืองที่เป็นทั้งศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญของไต้หวัน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย

ไทเปตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของไต้หวัน เป็นเมืองที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุด มีขนาดอยู่ที่ 271.8 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นถึงประมาณสองล้านหกแสนกว่าคน

ในอดีตเกาะไต้หวันเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเคตากาลัน แต่ต่อมาเริ่มมีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ในช่วงท้าย ๆ ของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการสร้างเมืองไทเปขึ้น และได้กลายมาเป็นเมืองหลวงของเกาะไต้หวันในที่สุด

จุดเด่นของไทเปคือเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและมีสีสันที่สุดเมืองหนึ่ง เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลับใหลและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งการคมนาคมในเมืองก็รองรับจำนวนนักท่องเที่ยวและชาวเมืองไทเปได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นระบบคมนาคมที่ทันสมัยและปลอดภัย แถมยังมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งรถไฟธรรมดาหรือรถไฟความเร็วสูง

สถานที่สำคัญ ๆ ในไทเปนั้นมีมากมาย ตั้งแต่สถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่างตึกไทเป 101 (Taipei 101) และกระเช้าลอยฟ้าเมาคง กอนโดลา (Maokong Gondola) ที่เป็นจุดชมวิวที่ดังที่สุดของไต้หวัน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างวัดหลงซาน (Longshan Temple) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระราชวังกู้กง (Gugong National Palace Museum) และอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่มีความสำคัญทางจิตใจกับชาวไต้หวัน ไปจนถึงย่านช้อปปิ้งชื่อดังอย่างตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) และย่านช้อปปิงซีเหมินติง (Ximending) ที่มีอาหารท้องถิ่นและของที่ระลึกสวย ๆ ให้เลือกซื้อมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.