คณะดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

คณะดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

คณะเดินทางเพื่อศึกษาดูงานด้านการก่อสร้างอาคารสูง คอนโดมิเนียม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เดินทางจากบริษัท Developer และ บริษัทผู้รับเหมาชั้นนำของไทย ได้เข้าชมกระบวนการก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในการก่อสร้าง และประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย